صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع مورخ 1398/10/28
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع مورخ 1398/10/28
متن خبر

صورتجلسه مجمع مورخ 1398/10/28 در خصوص افزودن سهام پایه به شرح زیر تصویب گردید.

پیوست
مشاهده پیوست