صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع مورخ 10-11-1396 در خصوص تغییر سهامدار ممتاز، تغییر حسابرس و بازارگردان
منبع -
مقدمه جلسه مجمع صندوق در روز سه شنبه مورخ 10-11-1396راس ساعت 17 در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت واقع در تهران، خیابان خالداسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک 6 با حضور 100 درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح پیوست تصمیم گیری گردید:
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست