صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به جلسه مجمع مورخ 11-12-1397 صندوق سرمایه گذاری افق ملت
منبع -
مقدمه به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، مجمع صندوق سرمایه گذاری افق ملت روز شنبه مورخ 11-12-1397 در خصوص تغییرات امیدنامه صندوق برگزار می شود.
متن خبر
پیوست