صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به جلسه مجمع مورخ 29-08-1398 صندوق سرمایه گذاری افق ملت
منبع -
مقدمه به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، مجمع صندوق سرمایه گذاری افق ملت روز چهارشنبه مورخ 29-08-1398 در خصوص تغییر هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق، برگزار می شود.
متن خبر
پیوست