صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر تصویب صورتجلسه مجمع ۲۹-۰۸-۱۳۹۸ در خصوص تغییر هزینه های صندوق
منبع -
مقدمه تصویب صورتجلسه مجمع ۲۹-۰۸-۱۳۹۸ در خصوص تغییر هزینه های صندوق
متن خبر

تصویب صورتجلسه  مجمع ۲۹-۰۸-۱۳۹۸ در خصوص تغییر هزینه های صندوق

پیوست
مشاهده پیوست