صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع مورخ 1398/10/15 در خصوص تغییر رکن بازارگردان صندوق
منبع -
مقدمه دعوت به مجمع مورخ 1398/10/15 در خصوص تغییر رکن بازارگردان صندوق
متن خبر

جلسه مجمع صندوق سرمایه افق ملت در روز یکشنبه مورخ 1398/10/15 ساعت 16 در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت به نشانی خیابان خالد اسلامبولی خیابان هفتم پلاک 6 در خصوص تغییر بازارگردان برگزار می گردد.

پیوست