صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر دعوت به جلسه مجمع مورخ 28-10-1398 صندوق سرمایه گذاری افقملت
منبع -
مقدمه
متن خبر

جلسه مجمع صندوق سرمایه افق ملت در روز شنبه مورخ 1398/10/28ساعت 14 در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت به نشانی خیابان خالد اسلامبولی خیابان هفتم پلاک 6 در خصوص تغییر بازارگردان برگزار می گردد

پیوست