صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع مورخ 1398/10/15
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع مورخ 1398/10/15-تغییر بازارگردان صندوق
متن خبر

صورتجلسه مجمع مورخ 1398/10/15-تغییر بازارگردان صندوق

پیوست
مشاهده پیوست