صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع صندوق
منبع -
مقدمه دعوت به مجمع صندوق
متن خبر

مجمع صندوق سرمایه گذاری افق ملت در خصوص تصویب صورت های مالی صندوق در روز شنبه مورخ 1399/03/03 در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت برگزار می گردد.

پیوست