صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع صندوق
منبع -
مقدمه
متن خبر

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری افق ملت در خصوص تغییرات امیدنامه صندوق در روز چهارشنبه مورخ 1399/04/18 ساعت 15 در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت برگزار می گردد.

پیوست