صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۴) ۰
۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۴) ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ (۰.۴۳) (۰.۱۸) (۷۹.۲) (۴۸.۷۹)
۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۰.۵۹ ۰.۵۲ ۷۶۴.۴۳ ۵۷۵.۳۹
۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱.۸۵ ۲.۷۱ ۸۰,۱۰۹.۷۲ ۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹
۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۲.۶۵ ۲.۶۲ ۱,۳۹۰,۰۰۰ ۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳
۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱.۸۶ ۱.۷۳ ۸۳,۴۵۱.۷ ۵۱,۵۵۹.۸۱
۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۴) ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷) ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۲.۸۷ ۰.۷۵ ۳,۰۶۰,۰۰۰ ۱,۴۴۹.۴۹
۱۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ (۱.۶۲) (۱.۳۵) (۹۹.۷۵) (۹۹.۳)
۱۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۰.۶۳ ۱.۲۳ ۸۸۵.۷۲ ۸,۴۹۵.۰۲
۱۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱.۰۷ (۰.۵۶) ۴,۸۵۱.۵۲ (۸۷.۲۴)
۱۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ (۱.۷۷) ۱.۵۸ (۹۹.۸۵) ۳۰,۲۷۰.۸۷
۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۶) ۰
۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۶) ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۲.۶ ۳.۷۳ ۱,۱۸۰,۰۰۰ ۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶
۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۳.۱۷ ۱.۸۲ ۸,۷۰۰,۰۰۰ ۷۲,۵۶۳.۶
۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۲.۱۹ ۱.۳ ۲۷۴,۳۰۷.۳۷ ۱۱,۱۹۶.۳۳
۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ (۰.۸۶) ۰.۷۸ (۹۵.۷۳) ۱,۵۹۲.۸۷