صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۲) ۰
۱۸۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۳.۵ ۳.۸ ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ ۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲
۱۸۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۲.۷۱ ۳.۱ ۱,۷۲۰,۰۰۰ ۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴
۱۸۴ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۳.۳۴ ۲.۸۴ ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱
۱۸۵ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۳.۱۱ ۳.۷ ۷,۱۷۰,۰۰۰ ۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹
۱۸۶ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۲.۹ ۳.۷ ۳,۳۷۰,۰۰۰ ۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸
۱۸۷ ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۵) ۰
۱۸۸ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۵) ۰
۱۸۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۳.۲ ۲.۱۸ ۹,۶۹۰,۰۰۰ ۲۵۷,۵۵۵.۱۸
۱۹۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۲.۲۶ ۲.۴۲ ۳۴۸,۴۳۰.۹۹ ۶۱۲,۵۱۰.۷
۱۹۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۵.۳۸ ۲.۷۵ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶
۱۹۲ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۰.۵۹ ۳.۱۶ ۷۵۲.۷۳ ۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷
۱۹۳ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ۳.۷۸ ۳.۵۹ ۷۶,۳۰۰,۰۰۰ ۳۹,۰۳۰,۸۷۹.۲۶
۱۹۴ ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۷) ۰
۱۹۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۵) ۰
۱۹۶ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ۲.۵۳ ۳.۰۸ ۹۰۶,۹۶۶.۱۳ ۶,۵۱۱,۰۶۰.۹
۱۹۷ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ ۱.۱ ۰.۳ ۵,۳۵۶.۰۶ ۱۹۹.۷۵
۱۹۸ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ ۰.۴۴ ۰.۲ ۳۹۲.۶۳ ۱۰۹.۹۴
۱۹۹ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۳.۳۵ ۲.۵۳ ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ ۹۲۷,۲۶۱.۸۴
۲۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۱.۳۲ ۱.۷۷ ۱۲,۰۴۲.۸۵ ۶۱,۴۱۱.۳۱