صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۴۱ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ۱.۵۹ ۲.۳۸ ۳۱,۱۵۰.۵۷ ۵۳۰,۶۶۲.۷۵
۲۴۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۲.۸۸ ۲.۴۱ ۳,۲۲۰,۰۰۰ ۵۸۸,۱۹۴.۳۷
۲۴۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۰.۰۴ (۰.۷۴) ۱۵.۴۳ (۹۳.۲۸)
۲۴۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۰.۶۶ ۱.۱۲ ۹۸۷.۰۸ ۵,۷۸۸.۲۶
۲۴۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۳.۱۸ ۳.۶۳ ۹,۱۵۰,۰۰۰ ۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱
۲۴۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸) ۰
۲۴۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸) ۰
۲۴۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۹) ۰
۲۴۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸) ۰
۲۵۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۲.۴۷ ۰.۳۷ ۷۳۲,۱۹۱.۲ ۲۸۲.۳
۲۵۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱.۹۲ ۲.۴۶ ۱۰۲,۷۷۴.۳۲ ۷۲۳,۱۸۹
۲۵۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۳.۰۹ ۲.۱۶ ۶,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴۳,۷۲۹.۱۶
۲۵۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۱) ۰
۲۵۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۱) ۰
۲۵۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۳.۳۳ ۲.۴۸ ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ۷۵۷,۰۴۵.۴۴
۲۵۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۰.۰۸ (۰.۸۳) ۳۴.۹۹ (۹۵.۱۵)
۲۵۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۱) ۰
۲۵۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۱) ۰
۲۵۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۱) ۰
۲۶۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۱) ۰