صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۶۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۴) ۰
۲۶۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۲.۵۵ ۲.۰۸ ۹۸۳,۷۲۹.۸۱ ۱۸۵,۹۳۲.۲۴
۲۶۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ (۰.۰۹) (۰.۷۲) (۲۸.۲۴) (۹۲.۸۸)
۲۶۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱.۸۶ ۲.۳۶ ۸۲,۶۷۴.۶۸ ۵۰۰,۳۰۴.۴۵
۲۶۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ (۰.۳۷) (۱.۶۶) (۷۴.۲۶) (۹۹.۷۸)
۲۶۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ (۳.۹۶) (۳.۳۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۲۶۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱) ۰
۲۶۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۴) ۰
۲۶۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۰.۶۲ ۰.۰۷ ۸۵۹.۵۵ ۲۹.۱۵
۲۷۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ (۲.۷۱) (۲.۷۲) (۱۰۰) (۱۰۰)
۲۷۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ (۳.۶۳) (۲.۷) (۱۰۰) (۱۰۰)
۲۷۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۳) ۰
۲۷۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ (۱.۶۷) (۱.۰۸) (۹۹.۷۹) (۹۸.۰۸)
۲۷۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۸) ۰
۲۷۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۹) ۰
۲۷۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۳.۰۲ ۲.۰۱ ۵,۲۱۰,۰۰۰ ۱۴۱,۸۵۳.۶۷
۲۷۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۳.۰۵ ۲.۸۲ ۵,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۵۲۷,۹۴۸.۶۳
۲۷۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۳.۱۷ ۲.۶۷ ۸,۷۶۰,۰۰۰ ۱,۴۸۲,۰۱۳.۴۹
۲۷۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱.۶۷ ۱.۹۳ ۴۲,۴۸۱.۷۱ ۱۰۸,۶۴۲.۷۶
۲۸۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ (۲.۶۹) (۳.۴۵) (۱۰۰) (۱۰۰)