صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸) ۰
۸۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶) ۰
۸۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸) ۰
۸۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱.۴۸ ۱.۹۶ ۲۰,۹۵۶.۳۹ ۱۲۰,۲۸۱.۸۱
۸۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۰.۷۱ ۰.۰۹ ۱,۲۰۳.۵ ۳۶.۷۳
۸۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۰.۳۸ (۰.۹) ۳۰۰.۰۵ (۹۶.۳۵)
۸۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱.۶۶ ۲.۵۴ ۴۱,۰۵۶.۶۸ ۹۵۴,۲۰۸.۸
۸۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۲.۴۲ ۳.۰۱ ۶۲۴,۴۹۳.۸۴ ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴
۸۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۸) ۰
۹۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۸) ۰
۹۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۰.۴۲ (۱.۹) ۳۶۰.۶۱ (۹۹.۹۱)
۹۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ (۰.۷۶) ۰.۳۸ (۹۳.۹۱) ۲۹۲.۴۵
۹۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ (۰.۱۶) (۰.۶۲) (۴۳.۸۱) (۸۹.۸۳)
۹۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۰.۰۲ (۰.۳۵) ۶ (۷۲.۱۳)
۹۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱.۰۴ ۲.۷۲ ۴,۳۳۹.۶۵ ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳
۹۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۹) ۰
۹۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۹) ۰
۹۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ (۰.۲۴) (۰.۷۸) (۵۸.۵) (۹۴.۳۶)
۹۹ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (۰.۴۹) (۰.۴۵) (۸۳.۶۲) (۸۰.۴۸)
۱۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۰.۴۴ ۳.۲۱ ۴۰۴.۱۶ ۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸