صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۳.۳۶ ۳.۰۸ ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶
۱۰۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۰.۹ (۱.۷۷) ۲,۵۴۲.۰۸ (۹۹.۸۵)
۱۰۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۸) ۰
۱۰۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۰ ۰ (۱.۱۳) ۰
۱۰۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۰.۲۳ (۰.۱۷) ۱۲۸.۳۹ (۴۶.۵۶)
۱۰۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ (۰.۵۱) ۱.۲۵ (۸۴.۷۸) ۹,۱۵۳.۶۲
۱۰۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۱.۷۵ ۰.۵۱ ۵۶,۹۳۴.۵۱ ۵۴۳.۹۵
۱۰۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ (۰.۴۴) ۴.۱۱ (۸۰.۲۵) ۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹
۱۰۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۱.۵۸ (۰.۷) ۳۰,۳۱۰.۵۲ (۹۲.۳۲)
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۳) ۰
۱۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ (۰.۰۵) ۰ (۱۷.۹۳) ۰
۱۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ (۱.۱۲) ۰.۳۸ (۹۸.۳۵) ۲۹۳.۱۱
۱۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۰.۰۴ ۰.۶۱ ۱۳.۷۴ ۸۳۶.۸
۱۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۳.۵۵ ۴.۸۹ ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ ۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷
۱۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۳.۲۵ ۲.۱ ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱۹۶,۴۶۲.۷۶
۱۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۰.۴۳ ۰.۵۲ ۳۸۲.۶۱ ۵۷۵.۸
۱۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۸) ۰
۱۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۴) ۰
۱۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۳.۳۴ ۴.۲۷ ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ ۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴
۱۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۲.۹۱ ۴.۳۸ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲